| |

Forskare

Karin Beland Lindahl

Biografi

Karin Beland Lindahl är forskningsledare på Ájtte och biträdande professor i statsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet. Hon har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt naturresurspolitik och markanvändningsfrågor, under senare år med särskilt fokus på urfolks rättigheter och möjligheter till inflytande. Hennes forskning handlar om naturresursförvaltning och markanvändningskonflikter: hur ska olika intressen och rättigheter tillgodoses på ett demokratiskt och rättvist sätt? Och, vad handlar konflikterna egentligen om? Att förstå aktörernas perspektiv och handlingsstrategier är en förutsättning för att kunna hantera dem på ett bra sätt. I det här sammanhanget är samiska perspektiv, landskapsuppfattningar och samisk traditionell kunskap central. Karin har ett särskilt intresse för skogen, men arbetar även med frågor som handlar om klimat, energi och mineraler.

Publikationer
Libris
DiVA

Länk till LTU