| |

Lejon, lektioner och häftiga transporter

Våren 2018
Gamla hallen

Upplev utbytet mellan Östra skolan i Jokkmokk och Tweyambe Secondary School i Bukoba, Tanzania. Under 15 år har 88 personer rest från Jokkmokk till Tanzania. 71 personer har rest i motsatt riktning för att se livet i ett i-land.

Utställningen visar utvecklingen på Tanzanias landsbygd under åren och ungdomarnas upplevelser i världsarven Serengeti och Ngorongoro. Överraskningar och skräckfyllda upplevelser, sjukdom och ond bråd död blandas med hoppfulla aktiviteter med mycket sång och dans. Utställningen bygger på deltagarnas egna bilder, filmer av fotografen/filmaren Gunnar Fogelvik och  bildspel av Östra skolans elever.

Läraren Christina Länta, eldsjälen bakom utbytesprojektet, har ställt samman innehållet. Under utställningstiden finns det möjlighet att komma i grupper från förskolan och grundskolan för att fokusera på något av de teman som finns: barns situation, vatten, familjernas odlingar, djur i världsarven och massajernas liv i Tanzania. Receptionen tar emot bokningar för visningar.