| |

Vaapsten Bijre – Om Vapsten

3 februari- 3 mars 2016
Tillfälliga utstälningshallen
Vernissage onsdag 3 februari kl. 14.30

En utställning av sydsamiska samtida slöjd och konst från Björkvattsdalen.

Björkvattsdalen är hjärtat i Vapstens fjällområde och här bosatte sig många av områdets samer. Dalgången har fostrat många som är verksamma inom olika konstnärliga uttryck. Alla som deltar i utställningen och inom scenkonsten härstammar från Björkvattsdalen där samiskt hantverk har varit en central del av det vardagliga livet. Projektet Vaapsten Bijre prestenterar här verk som är baserade på den gemensamma samiska historien.

vaapstenganget

Medverkande konstnärer:

Astrid och Sune Enoksson
Tomas Colbengtson
Maj Anni-LInn Fjellström Israelsson
Oliver Israelsson
Lena Lundin-Skott
Max Lundström
Bert Nilsson
Ingemar Israelsson
Astrid Östergren
Per-Martin Israelsson
Anna Åsdell
Lars-Jonas Johansson
Marie Persson
Per Enoksson
Oskar Östergren
Sture Östergren
Hjördis Löfgren
Sara Ajnnak