| |

Humanor – nytt projekt på Ájtte

Området från norra Skandinavien till östra Sibirien har under flera århundraden genomgått stora klimatiska förändringar. Här har samer,  nenetser och evenker gått från att vara jägare till att bli renskötare. Projektet Humanor är ett internationellt samarbete där Ájtte ingår. Dess syfte är att placera relationen mellan människor och djur i ett långtidsperspektiv i ett av de områden där jordens uppvärmning märks som mest.