| |

Arkeologisk rapport

2022:1. Aronsson, Kjell-Åke. Storheden : dokumentation av en byggnadslämning : Överkalix kommun, Norrbottens län : byggnadsarkeologisk dokumentation

2008:2. Aronsson, Kjell-Åke & Israelson, Isse. Kunskapsuppbyggnad om fjällens natur- och kulturvärden särskilt det biologiska kulturarvet : Jokkmokk kommun, Gällivare kommun, Norrbottens län : arkeologisk dokumentation

2008:1. Aronsson, Kjell-Åke & Ljungdahl, Ewa. Stuor Muorkke, Stora Sjöfallet : dokumentation av fornlämningar och kulturlämningar inom område för planerat naturrum vid Stora Sjöfallet : Jokkmokk kommun, Gällivare kommun, Norrbottens län : arkeologisk dokumentation

2005:3. Israelsson, Isse. Prästbordet 1:1, Jokkmokk : förundersökning : schaktkontroll inför utplacering av bod : Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län

2005:2. Edbom, Gunilla. Årrenjarka : arkeologisk undersökning av boplats R 2351:1 : Jokkmokks socken, Jokkmokk kommun, Lappland, Norrbottens län

2005:1. Edbom, Gunilla. Samiskt kulturarv i samlingar: Rapport från ett projekt om återföringsfrågor gällande samiska föremål (Till rapporten finns bilagor som inte är tillgängliga på nätet, men som kan beställas från Ájtte).

2004:2. Edbom, Gunilla. Parkijaur 1:5 & Allmänningsskogen S:1 : arkeologisk utredning med anledning anläggandet av transportväg till täkt : Jokkmokks socken, Jokkmokk kommun, Lappland, Norrbottens län

2004:1. Sevä, Tanja. Vajkijaure-Messaure : arkeologisk utredning efter väg 818 med anledning av planerad vägbreddning : Jokkmokk socken, Jokkmokk kommun, Lappland, Norrbottens län

2003:3. Edbom, Gunilla. Báddosdievvá : tillsynsplan för Báddosdievvá offerplats : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län

2003:2. Edbom, Gunilla. Snesudden : arkeologisk utredning med anledning av planerad grus- och sandtäkt : Jokkmokk socken, Jokkmokk kommun, Lappland, Norrbottens län

2003:1. Edbom, Gunilla. Kulturhistorisk kunskapsöversikt för Laponia  2002:2. Edbom, Gunilla.

Pärlan 2:13 : arkeologisk utredning med anledning av fortsatt grus- och sandtäkt : Jokkmokks socken, Jokkmokk kommun, Lappland, Norrbottens län

2002:1. Nordqvist, Lennart. Sáltoluokta : arkeologisk utredning med anledning av etablering av seismologisk mätstation : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län

2001:1. Edbom, Gunilla. Rihpačohkka : arkeologisk utredning med anledning av eventuell vindkraftsetablering : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län

1997:3. Edbom, Gunilla. Raä 57, staketbygge 1997 : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : arkeologisk utredning

1997:1. Eriksson, Mats. Appojaure : fortsatt och utvidgad grustäkt på fastighet Gällivare krölm 2:1 – Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län : arkeologisk undersökning