| |

Byggnadsantikvarisk rapport 2001-2003

2003:12. Thelin, Bertil. Tjåmotis : samiska förvaringsbodarna : Jåhkågaska sameby, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : byggnadsminnesutredning

2003:10. Thelin, Bertil. Vuokajaure : restaurering av torvkåta : Tuorpon sameby, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:9. Thelin, Bertil. Arasluokta : restaurering av kåta, getkåta och bod : Jåhkågaska sameby, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:8. Nordqvist, Lennart. Vájsáluokta, Sirges sameby : restaurering av torvkåta och getkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:7. Nordqvist, Lennart. Vaisaluokta, Sirges sameby : restaurering av torvkåta och förvaringsbod : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:6. Nordqvist, Lennart. Kvarnhult, Rödingsträsk, Udtjá sameby : restaurering av timmerkåta : Edefors socken, Bodens kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:3. Thelin, Bertil. Skaite : restaurering av stall : Tuorpon sameby, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:2. Thelin, Bertil. Rautaure : restaurering av ájtte : Tuorpon sameby, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2003:1. Thelin, Bertil. Kuttainen : restaurering av timrad boda : Könkämä sameby, Kiruna kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:13. Nordqvist, Lennart. Vuoskujávri, Talma sameby : restaurering av en ko- och getkåta samt en förrådskåta : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:8. Nordqvist, Lennart. Buolcajávri, Lainiovuoma sameby : restaurering av en torvkåta och luovvi : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:7. Thelin, Bertil. Övre Soppero : restaurering av bostadshus : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:6. Thelin, Bertil. Kuobmojávrre, Gällivare sameby : restaurering av klykstångskåta och timmerboda 2002 : Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontrollrapport

2002:5. Thelin, Bertil. Berghem, Tuorpon sameby : restaurering av mångkantig timmerkåta och getkåta 2002 : Jokkmokk socken, Jokkmokk kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontrollrapport

2002:4. Thelin, Bertil. Björkholmen 1:6 : restaurering av timrad rökkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:3. Thelin, Bertil. Diirijärvi, Ängeså sameby : restaurering av renvaktarstuga : Överkalix socken, Överkalix kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:2. Thelin, Bertil. Jekkek, Luokta-Mavas sameby : restaurering av båthus : Arjeplogs socken, Arjeplogs kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2002:1. Thelin, Bertil. Luovvaluokta, Tuorpons sameby : restaurering av boningshus : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:30. Nordqvist, Lennart. Guossájávrre, Sirges sameby : restaurering av torvkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:29. Thelin, Bertil. Skaite : restaurering av ladugård : Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:28. Thelin, Bertil. Tjappisoajvve : restaurering av vedbod och tre småbodar : Jåhkågaska sameby, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:27. Thelin, Bertil. Laimoluokta : restaurering av stolpbod : Kiruna kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:26. Thelin, Bertil. Hjerta : restaurering av renvaktarstuga : Talma sameby, Kiruna kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:25. Thelin, Bertil. Lappstan : restaurering av rökkåta : Jokkmokk socken, Jokkmokk kommun, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:24. Thelin, Bertil. Tjappisoajvve, Jåhkågaska sameby : restaurering av näverkåta och matkällare : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:23. Thelin, Bertil. Sågudden, Jåhkågaska sameby : restaurering av näverkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:22. Thelin, Bertil. Guossávrre, Jåhkågaska sameby : restaurering av näverkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:21. Thelin, Bertil. Luovvaluokta, Tuorpons sameby : restaurering av boningshus : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:20. Thelin, Bertil. Bárka, Tuorpons sameby : restaurering av boda : Arjeplogs socken, Arjeplogs kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:19. Olsson, Inger. Jarin (Järämää), Saarivuoma sameby : restaurering av torvkåta, luovvi, fyra bodar, getkåta och förvaringskåta : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:18. Olsson, Inger. Buolžajávri, Lainiovuoma sameby : restaurering av torvkåta : Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:17. Israelson, Isse. Dammiberget, Ängeså sameby : restaurering av timmerhage : Överkalix socken, Överkalix kommun, Norrbotten, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:16. Israelson, Isse. Rauturimpi, Muonio sameby : restaurering av näverkåta och timmerhage : Pajala socken, Pajala kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:15. Olsson, Inger. Kummavuopio, Könkämä sameby : restaurering av stuga, magasin och jordkällare : Karesuando socken, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:14. Olsson, Inger. Livamjávri, Báste čearru : restaurering av två stenhagar : Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:13. Olsson, Inger. Gáidumgeahči, Báste čearru : restaurering av fem torvkåtor : Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:12. Olsson Inger. Gáidumgeahči, Báste čearru : restaurering av torvkåta och luokti : Gällivare socken, Gällivare kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:11. Olsson, Inger. Årojahpe, Udtja sameby : ”konservering” av åskåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:10. Olsson, Inger. Árasluokta, Jåhkågaska tjiellde : restaurering av torvkåta, bod och luovve : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:9. Olsson, Inger. Árasluokta, Jåhkågaska tjiellde : restaurering av torvkåta och luovve : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:8. Olsson, Inger. Árasluokta, Jåhkågaska tjiellde : restaurering av torvkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:7. Olsson, Inger. Árasluokta, Jåhkågaska tjiellde : restaurering av torvkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:6. Olsson, Inger. Bárka, Luokta-Mavas sameby : restaurering av torvkåta : Arjeplogs socken, Arjeplogs kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:5. Olsson, Inger. Bárka, Tuorpons sameby : restaurering av torvkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:4. Olsson, Inger. Bárka, Tuorpons sameby : restaurering av timrad boda : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:3. Olsson, Inger. Stáloluokta, Tuorpons sameby : restaurering av torvkåta : Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:2. Olsson, Inger. Bárka, Tuorpons sameby : restaurering av lekkåta : Arjeplogs socken, Arjeplogs kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll

2001:1. Olsson, Inger. Bárka, Tuorpons sameby : restaurering av torvkåta : Arjeplogs socken, Arjeplogs kommun, Lappland, Norrbottens län : antikvarisk kontroll