| |

Duoddaris

32. Samiska föremål vid Skokloster slott och Livrustkammaren [PDF, 7 MB ]. Rapporten går även att hämta i två delar: Rapport del 1 inledning och föremålen vid Skokloster slott [PDF, 4 MB ]. Del 2 Föremålen vid Livrustkammaren samt avslutning [PDF, 4 MB ]. Kuoljok, Sunna. 2020.

31. The reindeer : a survivor from the last Ice Age = Severnyj olen’ : vid, pereživšij poslednij lednikovyj period. Berit Inga. 2017

30. Traditionella samiska kåtor : material och byggnadsteknik.  Isse Israelsson. 2015

29. Renen i ett förändrat klimat : traditionell ekologisk kunskap. Berit Inga. 2015

28. Det samiska kulturlandskapet : program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015-2020. 2014. [PDF 6 MB]

27. Traderad kunskap på nya arenor : traditionell ekologisk kunskap. Berit Inga och Ida Sunna. 2014

26. Traditionell ekologisk kunskap : renskötarkvinnor om renen, landskapet och språket. Berit Inga och Ida Sunna. 2013

25. Traditionell ekologisk kunskap om markanvändning i Laponia : rapport. Kajsa Kuoljok. 2012. [PDF 9 MB]

24. Bevarande av det samiska kulturarvet : program 2008-2012. 2008. [PDF, 6,37 MB]

23. Samisk nutidskonst : anföranden och debatt vid konferens, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, 21-24 april 2004. 2004

22. The Barents libraries conference : report from a seminar at Ájtte, Swedish Mountain and Sámi Museum September 10-12, 2001. 2002

21. International indigenous librarians forum 2001 : report from a seminar att Ájtte, Swedish Mountain and Sámi Museum September 5-8, 2001. 2002

20. Vem äger kulturarvet? : anföranden vid konferens om återföringsfrågor vid Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum 6-8 juni 2000. 2002

19. Att bygga en njalla : intervjuer. Yngve Ryd. 2000

18. Timrade kåtor : intervjuer. Yngve Ryd. 2000

17. MUITTUT JA MUITALUSAT. Minnen och berättelser från Rávttasjávri. Anna Dynesius och Margareta Stenberg. 2004

16. Den samiska trumman i historisk tid och nutid : rapport från seminarium vid Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum 15 – 16 juni 1999 […]. 2000

15. Dräkter : rapport från seminarium vid Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum 15-17oktober 1996. 1999

14. Samiska byggnader : rapport från seminarium vid Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum 26-27 november 1997. 1999

13. Sjocksjock : en etnologisk dokumentation av ett nybygge i Lule lappmark . Tore Öberg. 1999.

12. Badjelánnda – Sarek kulturlandskap : Sirkas och Jåhkågasska samebyar. Ingrid Bergstrand, Pietar Spik. 1998

11. Njallan vid Tjåhkkådievvá : om rekonstruktionen av en kulurhistoriskt värdefull bebyggelselämning. Dan Kresa. 1997

10. Udtja : en etnologisk dokumentation av en skogssameby. Bo Sommarström, bearbetning Anna Westman. 1997

9. Björngraven i Karats : arkeologisk undersökning. Inga-Maria Mulk, Elisabeth Iregren. 1995

8. Gamla gruvor i Jokkmokk. Del 1: Gruvor och gruvarbete vid Routevara, Kedkevare och Alkavare under främst 1600-talet. Kenneth Awebro, Tim Senften. 1995.

7. Flodpärlmusslan : rapport från tvärvetenskapligt seminarium om flodpärlmusslan, Margaritana margaritifera, hållet i Jokkmokk 13-14 augusti 1992. 1995

6. Nybyggarliv : studiehandledning. Yngve Ryd. 1994

5. Graven vid Aravuobma : en arkeologisk undersökning av en klippgrav vid Torneträsk, Jukkasjärvi sn, Kiruna kommun, La. Inga Maria Mulk, Lennart Nordqvist, Maria Pettersson. 1993

4. Samiskt museiseminarium 1990 : ”Samisk kulturmiljövård”. 1993

3. Skaitestickningen : bakgrund, beskrivning och analys. Erika Pavval. Ny utg. 2016

3. Skaitestickningen : bakgrund, beskrivning och analys. Erika Pavval. 1992

2. Forn- och kulturlämningar i Lapplands inland : preliminär redovisning av forn- och kulturlämningar utanför ekonomiska kartans utgivningsområde i Norrbottens och Västerbottens län. Jans Heinerud. 1991

1. Arkeologisk undersökning av boplatser vid Kårtjevuolle och gravar på Sjöfallsholmen. Inga Maria Mulk. 1989