| |

Program

logga

Program i Fjällträdgården sommaren 2024:

Måndag 10/6:
Vernissage & föreläsning
Sommarens utställning Rödlistad i informationshuset

Fredag 21/6:
Midsommarfirande i Fjällträdgården!
Stockrace, tipsrunda och kransbindning. Vi firar till solens ära!