| |

Program

Program i Fjällträdgården sommaren 2024:

Måndag 10/6:
Vernissage & föreläsning
Sommarens utställning Rödlistad i informationshuset

Fredag 21/6:
Midsommarfirande i Fjällträdgården!
Stockrace, tipsrunda och kransbindning. Vi firar till solens ära!

Dans & jojkvandring med Jasmine Skog & Juhán Niila Stålka
Information och datum kommer.

Onsdag-torsdag 14-15 augusti
Kom och prova Land Art – konstnärligt skapande i naturen.
Mer info kommer.