| |

Axel Hamberg

I Fjällträdgården har vi byggt upp en av Axel Hambergs forskarstugor.hambergshydda

Den har stått i Tjågnoris och flyttades från sin ursprungliga plats i samband med en utställning om Axel Hamberg, på Jokkmokks museum 1967. Efter utställningen revs stugan ner. 1995, jämt 100 år efter det Hamberg påbörjade sitt vetenskapliga arbete i Sarek återuppfördes den här inom Jokkmokks fjällträdgård.

Hamberg uppförde fem stugor i Sarek. Han kallade dem själv ”hyddor”.
1911 byggdes den första, nästan på toppen av Pårtetjåkko.
1912 byggdes hyddorna vid Pårek, Litnok och Tjågnoris.
Sist byggdes hyddan vid Skårki 1914.
Alla utom Tjågnårisstugan står ännu kvar i Sarekfjällen.

Hambergsstugorna är med vetenskaplig noggrannhet konstruerade för att klara väder och vind i ett hårt klimat. De färdigställdes som byggsatser och transporterades sedan med ren, häst eller bärare för uppsättning på respektive plats.
Hyddorna är byggda av två lager plåt med bomull emellan. Med hjälp av mätinstrument vid stugorna kunde Hamberg mäta vädret fortlöpande under många år. Hamberg var en framstående apparatkonstruktör. Vissa instrument är ännu i bruk, nästan hundra år senare.

Axel Hamberg (1863-1933) var den som vetenskapligt utforskade Sarekfjällen, deras landformer och klimat. Innan han kom dit var området en vit fläck på kartan. Hamberg var professor i geografi i Uppsala men också verksam inom andra vetenskaper. Praktiskt taget varje år mellan 1895 och 1931 besökte han Sarekfjällen på sina forskningsresor. Den karta han själv gjorde över Sarek var under femtio år den bästa som fanns. Man kan utan vidare påstå att Axel Hamberg var den som öppnade Sarek för både forskning och fjällturism.

Läs mer om Axel Hamberg här (extern länk).