| |

Om trädgården

I stora delar av området fanns en spännande natur redan innan trädgården anlades. Dessa partier har vi varit måna om att bevara.

I andra delar har vi anlagt växtbäddar där vi fortlöpande planterar in fjällväxter. Så försöker vi skapa olika växtsamhällen genom att föra samman de växter som i naturen trivs tillsammans. Vi vill på en liten yta kunna bjuda dig på både fjälltoppar och sydbranter, snölegor, ängsbjörkskogar och många andra fjällmiljöer. Överallt pekar vi ut och berättar om växterna och deras liv. Och för vart år kommer Fjällträdgården att bli allt grönare och artrikare – Ájttes mest levande utställning!

ftg_karta

 

Läs mera om växtmiljöerna:

Sydbranten
Fjälltoppen och Vidblottan
Hedbjörkskogen
Fjällsippheden
Renvallen
Videkärret
Taigan
Ängsbjörkskogen
Snölegan
Renbetesväxter
Vilda nyttoväxter
Kallkällan