| |

Fjällsipphed

The Mountain Avens Heath

Early in the summer a mountain heath covered with dryas can be completely white with the blooming flowers.
The mountain avens (Dryas octopetala) grows on dry soil rich in lime high up on mountain slopes.
A mountain heath supports many species of plants and vegetation which are beautiful when they are in full bloom.
However many are very small. Here on the mountain heath it is windy and dangerous for plants to stick up too far.
For the plant enthusiast, getting down on your hands and knees to search for plant life on the mountain heath is worth the effort.

Fjällsippheden

Fjällsippsheden är mycket rik på växtarter. De flesta är låga och blommar vackert.Fjällsipphed-3
Här på fjällheden är det blåsigt och farligt att sticka upp.
Är du växtintresserad skall du krypa ned på knäna och leta.
Du kommer att få lön för mödan. De vita fjällsipporna blandar sig med röd purpurbräcka och fjällglim.
På fjällsippheden hittar man också den blåa lilla fjällklockan,
de centimeterhöga videarterna nätvide och polarvide samt fjällskära och fjällruta.
Flera vedlar, spiror och orkidéer är vanliga liksom svarthö och svartbinka.

Fjällsipphed-2

Dryas, fjällsippan
Fjällsippan heter Dryas octopetala på latin. Fjällsippheden kallas därför ofta för dryashed.
En fjällsipphed kan vara alldeles vit av blommande fjällsippa på försommaren.
När växten blommat över så syns istället de ullhåriga frösamlingarna på långt håll.
Växtens blad är också lätta att känna igen. De har en vågig kant och är alldeles silverfärgade på undersidan.
De liknar faktiskt små ekblad. Därför gav Linné den namnet Dryas efter dryaderna, gudomligheter som sades bo i ekar.

fjällsippa

Fjällsippan växer på torr kalkrik mark högt uppe på fjällsluttningarna.
De trivs på vindblottor och där snön ligger tunn under vintern.
Därför kan fjällriporna lätt sparka fram plantorna. Fjällripor älskar fjällsippsblad.
De brukar ha krävan full av sådana. Fjällsippan är tålig. Den kan tåla att temperaturen går ned ända till – 6 grader på sommaren.
Fjällsippan är cirkumpolär, den finns runt hela norra halvklotet. Till och med i Alperna hittar man den.
På Kolahalvön har man hittat fjällsippsplantor som varit 108 år gamla.