| |

Program

logga

Program i Fjällträdgården sommaren 2023:

Måndag 12/6 kl.17.30:
Vernissage & föreläsning
Fåglar – en fotoutställning av Falkkvinnan, Gunilla Falk
Ledtiej bijre – Om sydsamiska fågelnamn med Anna Sofie Bull Kuhmunen
Träffa även vår nya personal i trädgården!

Lördag 17/6 kl.13-17:
Vernissage & seminarium
Axel Hambergs forskarstuga
(Startar i hörsalen på Ájtte och avslutas i Fjällträdgården)

Fredag 23/6 kl.10.30-13:
Midsommarfirande i Fjällträdgården!
Stockrace, tipsrunda, sång och dans. Vi firar till solens ära!