| |

Nybyggarliv

Nybyggarliv
Ådåårroviessom

Följ med en nybyggarfamilj under ett år i deras liv. Här får du veta spännande saker som att allt du behöver för att timra ett hus till dig själv eller dina djur är en yxa.

Genom fantastiska träsniderier får du se vardagliga sysslor som jakt, osttillverkning och slåtter. För nybyggarna var det viktigt att kunna jaga och fiska, samt ha husdjur som gav mjölk. Odling var mer ovanligt, men potatis det hade man ganska tidigt.

Det är kreatur som kor och getter som utgör skillnaden mellan ett nybygge och andra mer eller mindre fasta bostäder som har funnits bland renskötare, jakt och fångstfolk. Ett nybygge behövde alltså inte var speciellt nytt, det kunde vara flera år gammalt och ändå kallas för ett nybygge.

Människorna som bodde på nybyggen var samer, svenskar, finnar, norskar och ryssar. Idag finns inte det här sättet att leva kvar, det försvann under 1940-talet.
Unikt är att det fanns kvar i vår del av världen så länge, i resten av Europa hade det försvunnit för flera hundra år sedan.

 

Fördjupningsmaterial

Learn more: English in-depth material