| |

Trumtid

trumtidTrumtid – i livets famn
Goabdesájgge – iellema asken

Den förkristna samiska religionen hade inga präster, skrifter eller speciella byggnader, ändå var den stark.
Man trodde att den andliga världen bestod av gudar, gudinnor, mytiska djur, rådare och döda släktingar som alltid fanns i närheten av de levande

Speciella fjäll, dalgångar, vattendrag och offerplatser var heliga. Än idag behandlar vi dessa ställen med respekt.

Trumman var kraftfull. Med dess hjälp kund han eller hon som hjälpte oss när det behövdes, nåjden, färdas till andra världar och se in i framtiden.

Här fanns skogsfar, djuret som var så heligt att det inte fick kallas vid sitt rätta namn, björn.

I utställningen kan du bland annat se trummor från 1600-talet, en reproduktion av en offerplats och ett ovanligt nåjdbälte.

Fördjupningsmaterial

Learn more: English in-depth material