| |

Duodje-Samiskt hantverk

Duodje-Samiskt hantverk

2019 arbetar vi på Ájtte med en ny basutställning om duodje/samiskt hantverk i anslutning till utställningen Att reda sig.

Utställningen består av över 450 föremål av olika hantverkare och konstnärer vilket gör den till en av de största utställningar som gjorts inom området. Nya konsthantverksföremål speglas mot äldre föremål, historia och utveckling berättar om betydelsen av duodje.

Den 15 juni kl 13.00 har vi vernissage i samband med museets 30-års jubileum.

Buoris boahtem! | Bures boahtin! | Buerie båeteme! | Välkomna!


Fördjupningsmaterial:

Duodje som försörjning
Att leva av duodje – rot och silver
Att leva av duodje – trä och horn
Att leva av duodje – skinn och textil

Varje område har sin duodje-tradition
Föremål i nordsamiskt område
Föremål i centralsamiskt område
Föremål i sydsamiskt område
Ornamentering – att pryda och försköna
Band
Ett mobilt liv

Tradition och utveckling
Påsar och väskor
Horn- och träföremål
Duodje i en ny tid
Knivar
Att laga och ta tillvara
Duodje är variation
Barnens värld

Att föra kunskapen vidare

Tenntråd
Arvet till nya generationer
(Tillfällig utställning)