| |

Traditionell ekologisk kunskap förmedlad genom renskötarkvinnor

Med traditionell ekologisk kunskap menar vi den kunskap som människor förvärvat genom egna erfarenheter eller det de lärt sig av den äldre generationen eller från andra som lever under samma villkor. Denna kunskap är inte statisk utan har anpassats efter förändringar i miljön eller att förutsättningarna har förändrats för att en viss kunskap ska fungera i praktiken. Utan denna kunskap hade människan troligen inte kunnat etablera sig på vitt skilda platser på jorden, kalla, varma, torra, regniga och där det kan vara svårt att hitta både mat och vatten.

Traditionell ekologisk kunskap förmedlad genom renskötarkvinnor är ett interregionalt projekt där Ájtte är projektägare och den andra parten är Sámi allskuvla i Kautokeino, Norge.
Läs mer om projektet här: Tradtionell ekologisk kunskap förmedlad genom renskötarkvinnor